Tieteellinen tutkimus

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin (KSSHP) tutkimusstrategisena tavoitteena on edistää terveyttä ja sairauksien ehkäisyä kehittämällä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta ja terveyspalvelujärjestelmää.

KSSHP ja Jyväskylän yliopisto tekevät yhteistyössä alueen väestöä hyödyttävää kansainvälisen tason tutkimusyhteistyötä. KSSHP on myös mukana Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymässä (KEHO), joka edistää tutkimustyön avulla keskisuomalaisten hyvinvointia. KEHO tuo yhteen keskisuomalaiset sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijat.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tehtävän tieteellisen tutkimuksen painopistealueet ovat