Yleistä

hyppy

Tässä osiossa perehdymme seuraaviin aihealueisiin:

1. Palvelussuhde
2. Vuosiloma
3. Palkanmaksu ja työaika
4. Avaimet, kuvakortti ja käyttäjätunnukset
5. RA-piste ja varmennekortti
6. Pukutilat ja suojavaatteet
7. Työmatkat, pysäköinti ja parkkipaikat
8. Puhelin
9. Tietokoneet ja päätelaitteet

Huomaathan, että osa linkeistä aukeaa vasta KSSHP:n verkkotunnuksilla. 

1. Palvelussuhde 

Sairaanhoitopiirin henkilöstö on joko työ- tai virkasuhteessa. Tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muutoin henkilöstö palkataan työsuhteeseen ja suurin osa kunta-alan henkilöstöstä onkin työsuhteisia. Olethan tietoinen siitä, kumpaanko itse tulet. 

Työsopimus tai viranhoitomääräys tehdään viimeistään palvelussuhteen alkaessa. Palvelussuhde voi olla toistaiseksi voimassa (ns. vakituinen) tai määräaikainen. Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia määräajan loppuun saakka. Palvelussuhteen päättyessä saat palvelutodistuksen Monetralta (palkat.ksshp@monetra.fi). Työtodistuksen, jossa on esim. kerrottu tarkemmin työtehtävistä, saat pyytämällä esimieheltäsi. Voit tutustua palvelussuhteeseesi omassa henkilöstöportaalissasi.

2. Vuosiloma

Nova

Vuosilomat ja vapaat

Vuosiloma on tarkoitettu virkistäytymiseen, lepoon ja työn kuormituksista palautumiseen. Täysi määrä vuosilomapäiviä on vähintään 23 ja enintään 38 vuosilomapäivää vuodessa. Määrä riippuu siitä, montako lomanmääräytymiskuukautta olet ollut töissä sekä työkokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja palvelussuhteen pituudesta. Voit tarkistaa vuosilomapäiviesi määrän henkilöstöportaalista omista tiedoistasi.

Vuosilomien suunnittelu


Vuosilomia kannattaa sijoittaa vuoden varrelle sopivina annoksina.Vuosilomat suunnitellaan toimintalähtöisesti ja työntekijöiden toive huomioiden. Työyksikön vuosilomista tehdään kokonaissuunnitelma, jossa on huomioitu myös hoitotyön sulkuajat. Viime kädessä esimies määrää vuosiloman ajankohdan virka- ja työehtosopimuksen rajoissa. Tee omasta vuosilomastasi suunnitelma, se on osa työpisteen suunnitelmaa. Kokonaissuunnitelma vuosilomasta tehdään samalla, kun lomakauden (2.5.-30.9.) vuosiloma vahvistetaan. Ellei muuta ole työntekijän ja työnantajan kesken sovittu, vuosiloma pidetään seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. 

3. Palkanmaksu ja työaika

Verokortti ja palkanmaksu

Sairaanhoitopiirin työntekijöiden palkanlaskennan hoitaa yhteistyökumppanimme Monetra Keski-Suomi Oy, Kympinkatu 3 C, 40320 Jyväskylä.

Toimita verokortti ja mahdollinen valtakirja ammattijärjestön jäsenmaksua varten ajoissa Monetraan. Sisäpostilla lähetettäessä käytä osoitetta Monetra Heikinkatu/palkat KSSHP. Voit toimittaa verokortin myös sähköpostilla osoitteeseen palkat.ksshp@monetra.fi.

Palkanmaksupäivä on kuukauden 16. päivä. Vuorotyölisät maksetaan tilillesi erillisenä maksupäivänä. Maksetusta palkasta toimitetaan ansioerittely sinulle verkkopankkiin tai valintasi mukaan paperisena kotiosoitteeseen. Laajemman/tarkemman ansioerittelyn tai muuta palkanmaksuun liittyvää tietoa saat palkkasihteeriltäsi.

Santra > Henkilöstöasiat > Palkka ja palkitseminen

Palkanmaksun perusteet

Palvelussuhteen ehtojen taustalla on kussakin tehtävässä sovellettava virka- ja työehtosopimus. Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käytössä kolme virka- ja työehtosopimusta:

 • Kunnallinen virka- ja työehtosopimus (KVTES)
 • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS)
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS).

Palkkasi muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, palveluvuosista kertyvästä mahdollisesta työkokemuslisästä/ammattilisästä ja mahdollisesta henkilökohtaisesta lisästä.

Tehtäväkohtainen palkkasi määräytyy tehtävän vaativuuden perusteella. Tehtävän vaativuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota työssä tarvittavaan osaamiseen ja yhteistyötaitoihin, työn vaikutuksiin, vastuuseen ja työolosuhteisiin. Tämän lisäksi voit saada työsuorituksen arviointiin perustuvaa henkilökohtaista lisää. Henkilökohtainen lisä maksetaan hyvästä ammatinhallinnasta ja erittäin hyvistä työtuloksista. 

Etätyö on mahdollista joissakin tehtävissä. Keskustele etätyömahdollisuudesta esimiehesi kansssa.

Työkokemus- ja ammattialalisä

Palvelualueesi HR Partner neuvoo sinua palvelussuhde- ja henkilöstöasioissa. Työsuhteen alussa ota yhteys HR Partneriin (HRPartnerit@ksshp.fi) työ- ja tutkintotodistusten esittämistä varten. Laita viestin otsikoksi "Työkokemuslaskenta/oma palvelualueesi".

Koronaviruksen aiheuttaman  poikkeustilanteen vuoksi työtodistukset työkokemuslisää/ammattialalisää ja vuosilomalomaoikeuden laskentaa varten toimitetaan HR Partnerille sähköisesti. Sinun tulee varautua siihen, että työnantaja voi poikkeustilanteen jälkeen tai sen aikana pyytää nähtäville myös alkuperäiset todistukset. 

Sinulle maksetaan työkokemus-/ammattialalisää mikäli sinulla täyttyy 5 tai 10 vuotta (KVTES), 3 tai 5 vuotta (TS) oman alan työkokemusta.

Olet vastuussa lisiin liittyvien todistusten toimittamisesta, oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Esitä alkuperäiset palvelu- tai työtodistukset kuukauden sisällä työn aloituksesta. 

Yksityiskohtaisempia tietoja palkoista, palkitsemisesta ja esim. työn vaativuuden arvioinnista löydät sairaanhoitopiirin intranetistä eli Santrasta > Henkilöstöasiat > Palkkaus ja palkitseminen.

4. Avaimet, kuvakortti ja käyttäjätunnukset

Esimiehesi / HR Partner tilaa sinulle tarvittavat työvälineet ja käyttäjätunnukset ennen työn alkamista. Ensimmäisenä työpäivänäsi tulet asioiman Novan ICT-/henkilöstöpalvelupisteeseen B1 (R-kioskin takana), jotka sijaitsevat samassa tilassa. ICT-/henkilöstöpalvelupiste on avoinna ma-pe klo 7.30-14.00.

ICT-palvelupisteellä Istekki luovuttaa sinulle mahdollisesti esimiehesi tilaamat ICT-työvälineet: kannettavan tietokoneen, mahdolliset muut ICT-tarvikkeet, kuten puhelimen, kuulokkeet jne. Saat opastusta tarvittaessa myös muihin atk-asioihin, kuten turvatulostuksen käyttöönottoon. Ota mukaan henkilöllisyystodistus (ajokortti käy).

Henkilöstöpalvelupisteessä esitä henkilöllisyystodistus (ajokortti käy) ja terveydenhuollon ammattilaisena varmennekortti: henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä toimii myös RA-piste ja korttisi tiedot kirjataan samalla AD-tunnuksiin. Jos sinulla ei ole varmennekorttia ja tarvitset sen, lue lisää kohdasta 5.

Saat ensimmäisenä työpäivänäsi avaimet (kulunvalvontalätkä ja CLIQ-avain), kuvakortin tunnistautumista varten sekä käyttäjätunnukset. Samalla kun haet avaimet, sinusta otetaan kuva korttia varten.

Jokainen sairaanhoitopiirin työntekijä käyttää kuvallista korttiaan liikkuessaan sairaanhoitopiirin alueella. Tämä koskee myös yli kahden viikon sijaisia.

Jos käytät työssäsi suojavaatteita, saat ohjauksen myös pukutiloihin ja työvaateautomaatille. Vaateautomaatilla opastaa päiväaikaan Sakupe Oy:n työntekijä suojavaatetuksen valinnassa ja automaatin käytössä. 

Työsuhteen alussa kaikki Novan työntekijät rekisteröityvät Henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmän käyttäjiksi. Jos esimiehesi on tilannut sinulle henkilökohtaisen turvatagin, henkilöstöpalvelupiste luovuttaa tagin käyttöösi sen jälkeen, kun olet rekisteröitynyt järjestelmän käyttäjäksi.

Käytä työvälineitä vastuullisesti sairaanhoitopiirin ohjeistuksia noudattaen.

Sitoudut siihen, että

 • pidät edellä mainitut esineet turvallisesti hallussasi
 • et luovuta niitä toiselle henkilölle
 • et teetä avaimista lisäkappaleita etkä liitä niihin osoitetietoja
 • palautat avaimet, turvatagin ja kuvakortin henkilöstöpalvelupisteeseen, kun niiden käyttötarve loppuu
 • ilmoitat heti henkilöstöpalvelupisteeseen, jos kadotat avaimesi, turvatagin tai kuvakorttisi
 • ilmoitat kadonneesta varmennekortista RA-pisteeseen, joka toimii henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä.

Varmistathan, että lukossa olevat ovet jäävät lukkoon avaamisen jälkeen. Jokaisella on velvollisuus huolehtia ovien huolellisesta sulkemisesta ja varmistaa, että ne ovat virka-ajan jälkeen lukossa. Ilmoita häiriötilanteista aina tekniseen huoltoon.

Palauta työvälineet heti, kun et niitä tarvitse. Kadonneista ja palauttamattomista työvälineistä laskutetaan (Yleiskirjeen 1/2016). Muista luovuttaa mahdollinen laukku-/pukukaappi järjestelmästä aina työsuhteen päättyessä tai työ-/virkavapaalle jäädessä.

Palvelupisteen läheisyydessä on henkilöstöpalvelupisteen postilaatikko, johon voit avaimet, kuvakortin ja mahdollisen turvatagin palauttaa palveluaikojen ulkopuolella. ICT-välineet tulee luovuttaa aina henkilökohtaisesti.

Työajan leimaamisessa käytät joko Novan kulunvalvontalätkää ja/tai mobiilileimausta. Leimaukset toimivat palkanmaksusi pohjana. Työtekijänä vastaat, että leimaustiedot ovat oikein.

Henkilökortti

5. RA-piste ja varmennekortti

Henkilöstöpalvelupisteen yhteydessä toimii myös RA-piste, joka on avoinna ma-pe klo 7.30-14.00.

Väestörekisterikeskuksen varmennekortti on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöille, terveydenhuollon ja apteekkien organisaatioissa työskentelevälle muulle henkilöstölle ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden ylläpitoon osallistuvalle henkilöstölle. Varmennekorttia tarvitsevat käyttävät potilastietojärjestelmää ja potilastiedon arkistoa sekä käsittelevät potilaiden lääkitystietoja.

Jos sinulla ei ole vielä varmennekorttia:

 1. Varaa aika: RA-piste ajanvaraus https://vrk.ajapa.fi/th/, toimipiste KSSHP (ei toimi Explorer selaimessa)
 2. Ota mukaan virallinen henkilöllisyystodistus: sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi voimassa olevalla passilla tai henkilökortilla (ajokortti ei käy).
 3. RA-pisteellä asioidessasi tilataan varmennekortti ja kortin aktivointitunnus kotiosoitteeseesi. Kortti saapuu noin kahdessa viikossa.

Lisätietoja varmennekortista Santrasta.

6. Pukutilat ja suojavaatteet

Saat käyttöösi pukukaapin, jos tehtävässäsi edellytetään työasun käyttämistä. Pukukaapissa voit säilyttää työ- ja suojavaatteita. Pukukaapit ovat lukollisia, mutta sairaala ei vastaa kadonneista tavaroista. Huolehdithan omalta osaltasi pukeutumistilan siisteydestä. Pesulasta tulleet löytötavarat toimitetaan henkilöstöpalvelupisteeseen. Työsuhteen päättyessä tai virka-/työvapaille jäädessäsi siivoa pukukaappisi ja luovuta pukukaappi ja mahdollinen laukkukaappi järjestelmästä.

Pukukaapit ja vaateautomaatti sijaitsevat Novan -1. kerroksesta, vaateautomaatti sijaitsee keskiosassa pitkää käytävää. Kengät ja sukat tuodaan itse.

Tutustuthan tästä hygieniaohjeeseemme!

7. Työmatkat, pysäköinti ja parkkipaikat

Työmatkapyöräily

Meillä kannustetaan työmatkapyöräilyyn! Pyöräilijöille on järjestetty pyöräkatoksia ja -parkkialueita. Lukittuja pyöräkatoksia on kaksi kappaletta, molempien Novan sisäänkäyntien yhteydessä. Pyöräparkki toimii Novan kulunvalvontalätkällä. 

Työmatkat autolla

Henkilöstöämme palvelee pysäköintiasioissa Jyväs-Parkki: palvelu@jyvas-parkki.fi.

Henkilöstö pysäköi kolmella eri alueella: Pysäköintitalot P-Nova ja P-Sairaala sekä ulkoalue sen mukaan mihin oman sopimuspysäköinnin Jyväs-Parkki pystyy tarjoamaan. Kaikilla alueilla pysäköidään älypuhelimessa toimivaa Moovy-sovellusta käyttäen. Moovy-sovelluksen käyttöön tarvitset älypuhelimen (Android / iOS käyttöjärjestelmä ja sovellus on ladattavissa Play-kaupasta / Apple Storesta).

Moovy-sovellusta voit käyttää henkilöstön sopimuspysäköinnin lisäksi myös vapaa-ajalla lyhytaikapysäköinnissä mm. Jyväskylän kaupungin keskustan alueen Jyväs-Parkin halleissa, kadunvarsilla ja muilla ulkoalueilla.

Tutustu eri pysäköintivaihtoehtoihin:

Henkilöstön pysäköintikartta

P-Nova                              40 €/kk
P-Sairaala                          35 €/kk
Ulkoalue (+ylivirtausalue)   30 €/kk     tai aikaveloitus 10 €/kk+käytön mukaan 0,15 €/h

TÄRKEÄÄ: Ulkoalue ja ylivirtausalue ovat samaa aluetta, johon voi pysäköidä kummalle tahansa sen mukaan mistä paikka löytyy. Ulkoalueella ei ole puomeja, jotka tunnistaisivat auton sisään/ulosajon, joten pysäköinti käynnistetään/päätetään Moovy-sovelluksen kautta aina kun pysäköidään.

Ulkoalueen aikaveloitteinen sopimuspysäköinti: Kaikki sopimuspysäköinnit ovat lähtökohtaisesti kuukausiveloitteisia, mikäli haluat ulkoalueen aikaveloitteisen sopimustuotteen, ilmoita pysäköintipaikkaa varatessasi siitä.

Kun tarvitset pysäköintipaikan, voit olla yhteydessä suoraan Jyväs-Parkkiin ennen työsuhteesi alkua tai esimerkiksi virka-/työvapaalta palatessa jo hyvissä ajoin ennen paluuta: palvelu@jyvas-parkki.fi. Viestissä on tärkeä ilmoittaa, että olet tulossa palvelussuhteeseen (työ-/virkasuhde) ksshp:lle tai että olet palvelussuhteessa ksshp:iin.

Ilmoita sähköpostissa:

 • matkapuhelinnumerosi, jolla tulee käyttämään Moovya
 • työsähköpostisi (jos on jo)
 • milloin työsuhteesi alkaa ksshp:llä ja mistä alkaen haluat pysäköintipaikan
 • toiveen pysäköintialueesta (jos ulkoalue toive, myös ilmoitus haluaako aika-/kuukausiveloituksen)

Moovy-sovellus kannattaa ladata valmiiksi puhelimeen jos siinä vaiheessa kun haet pysäköintiä. Kun pysäköintialue varmistuu, Jyväs-Parkki lisää sopimustuotteen näkyviin Moovyysi. Tämän jälkeen aktivoit viimeistään työn aloituspäivän aamuna sopimustuotteen Moovyyn palveluvalikon kohdasta: Kauppa. Pysäköintiin liittyvissä asioissa Jyväs-Parkki ohjeistaa ja neuvoo. Sopimustuotteen aktivointipäivästä alkaen veloitus menee Moovyn kautta automaattisesti sovellukseen tallentamaltasi maksukortilta. 

Mikäli pysäköintipaikat ovat täynnä, saat viestin, että tietosi on laitettu jonoon. Jyväs-Parkki ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse, kun paikka vapautuu.

Huomioithan, että pysäköinnin irtisanomisaika on 1 kk. Sopimus päättyy irtisanomishetkeä seuraavan täyden kuun lopussa. Sopimuspysäköinnin irtisanot Moovy-sovelluksen kautta.

Santra > Pysäköinti Sairaala Novassa   

10. Puhelin

Henkilökunnan puhelinnumerot saat selville Puhelinluettelosta, joka löytyy Santran pääsivulta oikeasta palstasta. Sairaanhoitopiirin henkilöstön yhteystietoja voit hakea myös Santran etusivulta löytyvästä Yhteistietojen haku -linkistä.

Ota selvää oman yksikkösi puhelinkäytännöistä. Tärkeää on tietää:

 • Miten soittaja ohjataan eteenpäin, mikäli asia ei selviä?
 • Mikä on menettelytapa esim. soittopyyntöjen suhteen?
 • Yleisimmät kysymykset.

Suosi lyhytvalintanumeroita (5xxxx, 6xxxx, 7xxxx), sillä niiden käyttö on edullisempaa.  

Ota ylös tärkeimmät puhelinnumerot:

 • mahdollinen yksikön numero/numerot
 • esimiehesi numero
 • puhelinkeskuksen sisäinen numero: pöytäpuhelimet 9 tai matkapuhelimet 55559. Ulkoinen numero: 014 269 1811
 • IT-tuki helpdeskin numero: Sovellustukipalvelut: puh. 55961
 • IT-tuki helpdeskin numero: Työasemapalvelut: puh. 55995
 • hätänumero:  puh. 112 (rak. 4,5,6 lisäapu soitetaan hätänumerosta)
 • Novassa elvytysryhmä (MET ryhmä) hälytetään soittamalla puh. 53600. Rakennuksiin 5 ja 6 sekä rak. 45 kutsutaan lisäapua hälytysnumerosta 112 (ei nollaa eteen).
 • vartijan numero: puh. 55555, puh. 54005

Sairaanhoitopiirin henkilökohtaisia mobiililaitteita hallitaan Istekin ylläpitämällä Microsoft Intunella.

Jos sinulla on käytössäsi henkilökohtainen työpuhelin, muista että sitä ei saa luovuttaa toiselle työntekijälle, vaan sijaisuus hoidetaan soitonsiirrolla. Mikäli olet poissa, muista jättää puhelimeesi poissaoloviesti ja purkaa se palattuasi töihin.

10. Tietokoneet ja päätelaitteet

Yleistä päätelaitteista

Päätelaitteita ovat pöytätyöasemien ja kannettavien tietokoneiden lisäksi mm. puhelimet, älypuhelimet, päätteet ja taulutietokoneet (tabletit), jotka on annettu sinulle työvälineiksi. Päätelaitteen tietoturvasta vastaat osaltasi itse noudattamalla huolellisuutta ja tietoturvamääräyksiä. Mikäli työskentelet työpaikan ulkopuolella päätelaiteella, sinun on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta tietoturva ei vaarantuisi.

Kirjautuminen ja salasanat

Päätelaitteille kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Salasanan tulee koostua pienistä ja isoista kirjaimista, sekä numeroista (Älä käytä Ä-, Ö- ja Å-kirjaimia). Vaihda salasanasi vähintään kerran kuukaudessa. Salasana on vaihdettava viimeistään silloin, kun se on jonkun toisen tiedossa tai kun järjestelmä vaatii sen vaihtoa. Säilytä salasanat ja muut kirjautumisessa käytettävät tunnisteet, kuten toimikorttisi ja PIN-koodit huolellisesti, älä koskaan luovuta niitä kenellekään.

Tietokoneen käyttö

Tietokoneen käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa sinua palvelevat Istekin sovellustuki (järjestelmiin liittyvät ongelmat) ja työasematuki (esim. käyttäjätilin lukkiutuminen) ICT-/henkilöstöpalvelupisteessä. 

Kun pidät työskentelyssä tauon, lukitse tietokone salasanan avulla käyttäen näppäinyhdistelmää CTRL + ALT + DEL / Lukitse tietokone. Samalla näppäinyhdistelmällä saat koneen lukituksen auki tauolta palattuasi. Älä kuitenkaan lukitse yhteiskäytössä olevaa tietokonetta, vaan tallenna kesken jäävä työsi ja kirjaudu ulos. Kun lopetat koneen käytön, kirjaudu koneelta ulos. Näin kukaan ei pysty käyttämään väärin käyttäjätunnustasi. Ethän jätä avattua työasemaa valvomattomaan tilaan.

Etätyöskentelyn välineenä sairaanhoitopiiri käyttää Teamsia. Jos tarvitset apua Teamsin tai vaikkapa sähköpostin käytössä, löydät ohjeita Santrasta kohdasta Sovellustuki ja työasemapalvelut.

Dokumenttien tulostamisessa käytämme turvatulostusta. Tulostettavaksi lähetetyt työt tulostuvat tulostimesta vasta kun käytät henkilökorttiasi tulostimella.

Potilaiden ja ulkopuolisten tietokoneen käyttö

Sairaanhoitopiirin omistamia tietokoneita ei saa luovuttaa potilaiden tai kenenkään muunkaan ulkopuolisen käyttöön. Osastoilla on erillisiä potilaisen käyttöön tarkoitettuja tietokoneita. Potilaiden ja muiden vierailijoiden käyttöön on olemassa erillinen langaton verkko (vieras Wlan), johon voi tilata tunnukset tietotekniikkatuesta (puh. 55995).