Sairaala Nova

Sairalaa Novan esittelyvideo

Sairaala Nova on alansa huippua - videolla esitellään Novan uutuuksia potilaan näkökulmasta. 

Keski-Suomen Sairaala Nova on Keski-Suomen uusi keskussairaala, jonka toiminta käynnistyy 19.01.2021. Sairaala Novan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. ja alkuvuodesta saman katon alle muuttaa myös Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon palveluita.

Nykyisen keskussairaalan palveluista kaikki siirtyvät Sairaala Novaan, kun taas kaupungin perusterveydenhuolto muodostaa uusissa tiloissa Novan terveysaseman, Novan hammashoitolan ja kaupunginsairaalan Novan osastot. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon fyysinen läheisyys mahdollistaa palveluiden entistä syvemmän integroitumisen ja sujuvamman tilojen yhteiskäytön.

Sairaala Nova tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut 275 000 keskisuomalaiselle ja perusterveydenhuollon palvelut noin 56 000 jyväskyläläiselle. Sairaala Nova on Keski-Suomen maakunnan suurin koskaan tehty julkinen investointi. Se on myös ensimmäinen vuoden 1980 jälkeen rakennettu kokonaan uusi sairaala Suomessa. Rakennuksen kokoa auttaa hahmottamaan tieto siitä, että Sairaala Nova vastaa tilavuudeltaan yli viittä eduskuntataloa.

Suuresta koostaan huolimatta Novan suunnittelun lähtökohtana on ollut se, että uusi sairaala olisi pinta-alaltaan 20 prosenttia pienempi kuin silloisen sairaalan tilat eri puolella Keski-Suomea. Sairaala Novan suunnittelussa onkin panostettu tehokkaisiin ja toimiviin tilaratkaisuihin, ja sairaalan muutosjoustavuus mahdollistaa myös tulevaisuuden tarpeiden huomioon ottamisen.

Sairaala Novasta on rakennettu kompakti kokonaisuus, jossa on haettu ja haetaan synergian etuja eri toiminnoissa.

Sairaala Nova on rakennettu sinua Sinua varten

Keski-Suomen Sairaala Nova tarjoaa entistä paremmat puitteet terveyden edistämiseen, perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Novan suunnittelutyössä on ollut mukana useita eri tahoja ja asiantuntijoita parhaimman mahdollisen lopputuloksen takaamiseksi. 

Potilas ensin -periaate on ollut yksi tärkeä ohjenuora Sairaala Novan suunnittelutyössä. Uuden sairaalan tilat ovat toiminallisuuksiltaan huippuluokkaa, mikä mahdollistaa entistä potilaskeskeisemmän ja vaikuttavamman hoidon tarjoamisen.

Toimivien tilaratkaisujen, modernien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien sekä uusien toimintamallien luomisen myötä henkilökunnalla jää enemmän aikaa potilastyöhön. Tilojen viihtyvyyteen on myös haluttu panostaa tuomalla luontoteema ja taide osaksi Novan sisustussuunnittelua.

Uusi sairaala on suunniteltu sen sisällä tapahtuvan toiminnan ehdoilla, ja palvelut ja tilat on järjestetty potilaan tarpeiden ympärille. Sairaala on jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin, mikä on eduksi sekä potilaille että henkilökunnalle. Toiminnot jakautuvat uudessa sairaalassa kiireellisen hoidon toimintoihin, suunniteltuihin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin, vuodeosastoihin, laboratorio- ja kuvantamispalveluihin sekä tuotannollisiin ja hallinnollisiin tukipalveluihin. Toimivat tilaratkaisut ovat tärkeitä, sillä niiden ansiosta hoidollisten toimintojen tarjoaminen helpottuu.

Sairaala Novan tilasuunnittelussa on otettu huomioon myös moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen. Eri ammattiryhmien välisen konsultoinnin tehostamista on tuettu sijoittamalla asiantuntijoille tarkoitettuja niin kutsuttuja back office -tiloja vastaanottohuoneiden lähettyville.

Uuden sairaalan leikkaussalit ovat korkealuokkaiset. Leikkaussalien suunnittelussa on hyödynnetty virtuaalitodellisuutta, jolloin suunnitteluvirheiden määrää voidaan vähentää merkittävästi. Koko sairaalan tavoin myös leikkaussalit on suunniteltu muuntojoustaviksi elementtiseiniä käyttämällä, jolloin uusien teknisten ja toiminnallisten muutosten tekeminen on helppoa ja nopeaa.

Saat suomenkieliset tekstit videoon oikean reunan painikkeesta. Videolla katsojaa kuljetetaan ympäri uutta sairaalaamme.