Taksin tilauskäytännöt

Löydät taksitolpat Sairaala Novan edustalta (katso kartta alla). Tarvittaessa taksin tilauksessa auttaa yksikön henkilökunta tai pääaulan info-pisteen henkilökunta.

Kelan suorakorvaamat taksimatkat

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä taksimatkat tilataan 1.7.2018 alkaen PRO-Keskus Oy:sta numerosta 0800 302 259, koska Kelan korvaamien, sairauden vuoksi tarpeellisten taksimatkojen tilaaminen on keskitetty PRO-Keskus Oy:lle. Järjestely mahdollistaa taksimatkojen sähköisen tiedonsiirron Kelaan sekä taksimatkojen yhdistelyn silloin, kun asiakkaan terveydentila sen sallii.

Soitto alueelliseen tilausnumeroon on maksuton.

Kun tilaat taksin, sinulta kysytään seuraavia matkan järjestämiseen liittyviä tietoja:

  • peruste taksin käytölle (terveydentila tai puutteelliset liikenneolosuhteet)
  • nimi ja henkilötunnus
  • osoite, josta auto noutaa sinut
  • matkan määränpää (esim. sairaala)
  • kellonaika, jolloin sinun tulee olla perillä hoitoyksikössä
  • mahdolliset apuvälineet ja apteekissa käynti
  • mahdollinen saattaja
  • puhelinnumero, josta sinut tavoittaa matkaan liittyvissä asioissa.

Asiakas maksaa taksikeskuksesta tilatuista matkoista vain sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuosuuden 25,00 € matkalta. Vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) on 300 euroa.

Jos tilaat taksin muulla tavoin, Kela ei korvaa matkaasi.

Todistus matkakorvausta varten

Jos asiakkaan terveydentila edellyttää taksikuljetusta, terveydenhuollon ammattihenkilö antaa asiakkaalle todistuksen matkakorvausta varten (SV 67) kertamatkalle, määräajaksi tai toistaiseksi.

Kertamatkaa varten kirjoitetun todistuksen asiakas säilyttää itsellään, koska Kela voi pyytää sitä jälkikäteen. Määräajaksi tai toistaiseksi kirjoitetun todistuksen asiakas toimittaa Kelaan. Jos asiakkaalla on pitkäaikainen todistus Kelassa, ei hän tarvitse erillistä todistusta käynneistään julkisen terveydenhuollon yksiköihin tai Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Yksityisen terveydenhuollon käynneistä todistus taksimatkaa varten voidaan antaa vain silloin, kun asiakkaan saama hoito tai asiakkaalle tehty tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

Lähin taksi, oman kotikunnan taksi vai vakiotaksi

Taksikeskus lähettää asiakkaalle yleensä lähimmän mahdollisen auton. Oikeus vakiotaksin käyttöön on vain sellaisilla henkilöillä, joilla on Kelan vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen päätös, sekä alle 16-vuotiailla yksin matkustavilla lapsilla.

Lisätietoja

Lisätietoja Kela-taksin tilaamisesta löydät Kelan verkkosivuilta.