Palaute

Miten onnistuimme?

Palauteen voi kohdentaa hoitoon, kohteluun tai muihin mieltä askarruttaviin asioihin. Palautetta voi myös antaa muusta sairaalan toiminnasta, kuten esimerkiksi opasteista, liikennejärjestelyistä, verkkosivuista tai viestinnästä. 

Asiakas tai hänen läheisensä voi antaa palauteen tai kehittämisideoita sairaalassa käynnin yhteydessä tai sen jälkeen. Käsittelemme kaikki palautteet luottamuksellisesti ja myös siinä yksikössä, johon se kohdistuu.

Käytämme saatua palautetta sairaalan toiminnan laadun seurantaan ja kehittämiseen. Palautteiden kautta opimme ymmärtämään paremmin asiakkaita ja myös mitä asioita he pitävät tärkeinä.

Palauteprosessi Sairaala Novassa


Palautetta voi antaa monella tavalla

Verkkosivuillamme on palautelomake, jolla voi antaa palautetta saamasta hoidosta ja kohtelusta. Palaute on mahdollista antaa myös yksiköistä saatavalla paperilomakkeella.

Joissakin yksiköissä on käytössä tekstiviestipalaute. Kysely lähetetään matkapuhelimeen kotiutumisen tai muun käynnin jälkeisenä päivänä. Tekstiviesti on vastaajalle maksuton. Muutamassa yksiköissä on käytössä tablettilaite, johon voi jättää palautetta joustavasti hoidon aikana ja / tai sen jälkeen.

Lisäksi synnytyskokemuksesta on oma kysely. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.

Palautetta on aina mahdollista antaa myös suoraan sinua tai läheistäsi hoitaneen yksikön henkilöstöllemme. Yksiköiden yhteystiedot löydät Yksiköt-sivulta.

Vaaratilanneilmoitus

Jos asiakas tai hänen läheisensä kokee, että hoidon aikana on tapahtunut vaaratilanne, on heillä mahdollisuus tehdä tapahtumasta vaaratilanneilmoitus yksiköstä saatavalla paperilomakkeella tai sähköisesti.