Apua kriisitilanteissa

Äkilliset, odottamattomat tapahtumat ja menetykset voivat johtaa kriisitilanteisiin, joissa henkilökohtainen apu on tarpeen.

Ota tällöin ensisijaisesti yhteys omalle terveysasemallesi tai lähipäivystykseen aukioloaikojen mukaan. Muina aikoina ole yhteydessä keskussairaalan päivystykseen. Kriisitilanteissa ammattilaiset arvioivat yksilöllisesti esim. keskussairaalan psykiatrisen päivystystiimin avun tarvetta kriisistä selviytymiseen. Psykiatrinen päivystystiimi huolehtii akuutisti sairastuneen ja välitöntä hoitoa tarvitsevan psykiatrisen potilaan hoidon tarpeen arvioinnin, hoidon käynnistämisen ja päivystyksellisen hoidon avohoidossa.

Muita tärkeitä yhteystietoja menetyksen ja hädän hetkellä


Kriisikeskus Mobile

  • Avoinna 24h puh. 044 7888 470
  • Matarankatu 2 (D-ovi), 40100 Jyväskylä

Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupiste

  • Matarankatu 2 (C-ovi), 40100 Jyväskylä
  • Rikosuhripäivystyksen palvelupisteen toiminnanohjaajien puhelinnumerot 050 3680 188 ja 050 3368 028
Suomen Mielenterveys ry:n valtakunnallinen kriisipuhelin
  • puh. 09 2525 0111
Sairaalapappien yhteystiedot