Ohjauskoulutus 1 ja Asiantuntijasta osaavaksi ohjaajaksi -koulutukset alkamassa

Julkaistu 8.9.2021 klo 12.48
KSSHP ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk järjestävät yhteistyössä kaksi ohjauskoulutusta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Ohjauskoulutus 1 järjestetään kaksi kertaa sekä syksyllä 2021 että keväällä 2022. Ryhmäkoko molemmissa koulutuksen ajankohdissa on 24 henkilöä. Asiantuntijasta osaavaksi ohjaajaksi järjestetään alkuvuonna 2022. Haku kaikkiin kolmeen koulutukseen on auki Jamk:n sivuilla.

Ohjauskoulutus 1, 3 op, syksy 2021 ja kevät 2022:

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan tehtävissä toimille henkilöille (esim. lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalialan ammattilaiset). Sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että mahdollisimman moni työntekijä Keski-Suomen alueella käy Ohjauskoulutuksen ensimmäisen osan, joka on hyvä pohja ohjaustaitojen kehittämiselle edelleen.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää moniammatillisesti osallistujien potilas-, kollega- ja opiskelijaohjaustaitoja sekä laajentaa ymmärrystä ohjauksesta osana sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen työtä. Koulutus rakentuu neljästä puolenpäivän mittaisesta koulutuspäivästä ja niitä orientoivista oppimistehtävistä.

Koulutus toteutetaan koronatilanteesta riippuen joko lähi- tai verkkototeutuksena. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kustantaa koulutuksen sairaanhoitopiirin, Keski-Suomen maakunnan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevalle henkilöstölle.

Tarkempi sisältö, ajankohdat ja ilmoittautumislinkki löytyvät liitteestä.

Syksy 2021: Ilmoittaudu su 17.10.2021 mennessä! Syksyn koulutuksen esite 
Kevät 2022: Ilmoittaudu su 13.2.2022 mennessä! Kevään koulutuksen esite


Asiantuntijasta osaavaksi ohjaajaksi, alkuvuosi 2022:

Koulutus on tarkoitettu Ohjauskoulutus 1:n tai vastaavan koulutuksen suorittaneille ohjaustehtävissä toimiville (opiskelijan, kollegan, asiakkaan/potilaan ohjaus) sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat oman ohjauksellisen lähestymistapansa sekä syventävät omaa ohjausosaamistaan erityisesti ryhmänohjauksessa ja verkko-ohjauksessa.
Koulutus koostuu kolmesta puolenpäivän mittaisesta lähitapaamisesta ja niihin orientoivista oppimistehtävistä. Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä työskentelyä ja oman ohjaajuuden reflektointia autenttisten videoitujen ohjaustilanteiden avulla. Koulutuksen sisältö ja toteutus on rakennettu niin, että ne palvelevat osallistujien arjen ohjaustyötä ja sen kehittämistä.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kustantaa koulutuksen sairaanhoitopiirin, Keski-Suomen maakunnan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevalle henkilöstölle. Opinnot on mahdollista hyväksilukea osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta mm. JAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa, mikäli henkilö myöhemmin hakeutuu ko. koulutukseen.

Tarkempi sisältö, ajankohdat ja ilmoittautumislinkki löytyvät liitteestä. Koulutuksen esite

Ilmoittaudu mukaan su 16.1.2022 mennessä!


Lisätietoja kaikista kolmesta koulutuksesta antavat:

Minna Ruoranen, koulutuspäällikkö, KSSHP, p. 040 594 6212
Maija-Liisa Siitari, koulutussuunnittelija, JAMK, p. 040 595 9180