Lastenpsykiatrialta eläköityneelle ylilääkäri Hannu-Olavi Piiliselle myönnettiin Suomen lastenpsykiatriyhdistyksen juhlamitali

Julkaistu 22.11.2021 klo 12.05

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys on myöntänyt juhlamitalin Hannu-Olavi Piiliselle. Piilisen valintaa perusteltiin hänen mittavalla työllään erikoisalan edistämisen hyväksi, mikä on edelleen näkyvissä Keski-Suomessa. Juhlamitali luovutettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa 22.11.2021 Sairaala Novassa.

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys päätyi myöntämään Hannu-Olavi Piiliselle juhlamitalin jäsenistöltä tulleen edotuksen perusteella. Hannu-Olavi Piilisen valintaa perusteltiin hänen työllään lasten- ja nuorisopsykiatrian eteen, mikä on edelleen näkyvissä Keski-Suomessa. Hän oli vahvasti luomassa mielenterveyskomitean linjaamaa aluepsykiatrista toimintamallia Keski-Suomeen 1980-luvulla. Piilisen aloitteesta Keski-Suomeen luotiin nuorisopsykiatrinen palvelujärjestelmä, mikä tapahtui kauan ennen nuorisopsykiatrian muuntumista itsenäiseksi erikoisalakseen. Hannu-Olavi Piilisen asiantuntemus oli yksi syy, miksi perheterapian professuuri perustettiin aikoinaan Jyväskylän yliopistoon.

Hannu-Olavi Piilinen on laajasti arvostettu hallinnollisten asioiden ja koulutuksen asiantuntijana. Keski-Suomessa hänet tunnetaan myös luovana psykoterapeuttina. Erilaiset luovat terapiat olivat häntä lähellä, mikä näkyi myös hänen hallinnollisessa työssään, jota kuvailtiin luovaksi ja kauaskantoiseksi. Ehdotuksessa Piilisen kerrottiin kannustaneen oppilaitaan ja työtovereitaan tutkimustyöhön. Hannu-Olavi Piilinen oli ollut aina valmis tarjoamaan taustatukeaan väitöskirjoja työstäneille nuoremmille kollegoille ja terapeuteille.